Actualiteiten


Wat is een verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. De verklaring van erfrecht beantwoordt de volgende vragen:
 

•Is er een testament en wat staat daar in?
•Was de overledene getrouwd? In gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
•Wie zijn de erfgenamen?
•Wie is bevoegd te beheren en te beschikken over de nalatenschap en is verantwoordelijk voor de afwikkeling?
•Heeft iemand een vruchtgebruik gekregen?
•Is er sprake van een wettelijke verdeling?

De verklaring van erfrecht wordt op verzoek van de erfgenamen opgesteld. Het duurt soms even voor de verklaring van erfrecht af is. Bijvoorbeeld als er veel erfgenamen zijn of de erfgenamen moeilijk te vinden zijn.

Nut en noodzaak
Deze verklaring is niet verplicht, maar vaak wel nodig. Zonder die verklaring blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd en is het lastig om bijvoorbeeld partnerpensioen of een uitkering uit levensverzekering te krijgen. Ook kan met de verklaring van erfrecht de tenaamstelling van een woning in het Kadaster worden gewijzigd. Bovendien is het bij meerdere erfgenamen handig om in de verklaring van erfrecht een van de erfgenamen of de notaris volmacht te geven om namens de andere erfgenamen te handelen. 

Deel dit bericht op Facebook