Actualiteiten


Wel schuldig, geen straf

Indien een verdachte in een strafzaak terecht moet staan (voorkomen) zijn er een aantal uitspraken mogelijk. De meest bekende uitspraken zijn schuldigverklaring, met daaraan gekoppeld een bepaalde straf als taakstraf, geldboete en in het ergste geval hechtenis of gevangenisstraf. U zult zich afvragen wat het verschil is tussen hechtenis en gevangenisstraf. Het verschil tussen deze twee straffen is puur theoretisch. Hechtenis is een vrijheidsbenemende straf in geval iemand wordt veroordeeld in verband met een strafbaar feit dat is aan te merken als een overtreding. Gevangenisstraf wordt opgelegd indien iemand wordt veroordeeld ter zake van een misdrijf.

Het verschil tussen een misdrijf en een overtreding zit hem daarin dat voor een misdrijf, bijvoorbeeld diefstal opzet is vereist (opzettelijk een fiets wegnemen die aan iemand anders toebehoort). Voor een overtreding is geen opzet vereist, bijvoorbeeld door het rode verkeerslicht rijden. Als iemand wegens onoplettendheid door het rode licht rijdt is dat strafbaar. Indien dit opzettelijk gebeurt maakt dat geen verschil uit voor de strafbaarheid.

Een niet zo veel voorkomende andere mogelijke uitspraak is schuldigverklaring zonder straf. De rechter heeft deze mogelijkheid indien hij het ten laste gelegde feit bewezen acht maar hij het in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader, of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan raadzaam acht om geen straf of maatregel op te leggen.

Onlangs kwam de politierechter te Arnhem tot een dergelijk oordeel in een zaak waarin een cliënt terechtstond voor belediging van een ambtenaar. De cliënt was, om een lang verhaal kort te maken, al zo vaak van het kastje naar de muur gestuurd zonder geholpen te worden dat hij het helemaal beu was. De man had om te reizen zijn pinpas nodig die in een inbeslaggenomen auto lag. Toen zijn pinpas na enkele keren heen en weer reizen nog niet werd teruggegeven vroeg hij of hij eerst iemand moest beledigen voordat hij geholpen werd. Toen daar een beetje lacherig over werd gedaan noemde hij de betreffende ambtenaar een klootzak, waarop hij werd aangehouden en vervolgd.
De officier van justitie was van oordeel dat het woord klootzak was te kwalificeren als opzettelijke belediging. De politierechter was van oordeel dat er in het bewuste geval wel sprake was van belediging maar dat gebruikte woorden moesten worden gezien in de gehele context van de omstandigheden. De reactie van cliënt was niet goed te praten maar wel begrijpelijk, aldus de politierechter. Er volgde dan ook schuldigverklaring zonder straf.

Heeft u ook problemen van strafrechtelijke aard? Neem dan contact op met het secretariaat voor het maken van afspraak om uw zaak te bespreken.
Mr. J.F.H.M. van der Velden
 

Deel dit bericht op Facebook