Actualiteiten


Wie betaalt de uitvaartkosten?

In erfenissen komt het nog wel eens voor dat er ruzie is over de vraag wie de uitvaartkosten moet betalen. De rechter moet er dan aan te pas komen, zo ook in januari van dit jaar. Wat was het geval?

Omdat moeder ernstig ziek is, maakt ze een afspraak met een uitvaartmaatschappij om haar wensen over haar uitvaart te bespreken. In dit gesprek zijn zowel de vorm als de kosten van de uitvaart besproken. Moeder heeft ook een uitvaartverzekering, dus zij gaat ervan uit dat alles goed is geregeld. Na haar overlijden neemt haar dochter contact op met de uitvaartmaatschappij. Op dat moment moet de dochter de voorlopige kostenopgave voor akkoord tekenen. De erfenis blijkt later negatief te zijn. De uitkering van de uitvaartverzekering is niet voldoende om de uitvaartkosten helemaal te betalen. Zowel moeder als de uitvaartmaatschappij hebben geen rekening gehouden met dit probleem.

Volgens het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 13 januari 2015 zijn bij de beantwoording van de vraag wie nu de uitvaartkosten moet betalen, twee zaken van belang. Allereerst gaat het om de vraag of de erfgenamen de erfenis hebben geaccepteerd. Een erfgenaam heeft drie keuzes: de erfenis accepteren (dit wordt ook wel ‘zuiver aanvaarden’ genoemd), de erfenis beneficiair aanvaarden of afstand doen van de erfenis (dit laatste wordt ook wel ‘verwerpen’ genoemd). Een erfgenaam die de erfenis heeft geaccepteerd moet een tekort in de erfenis uit eigen portemonnee betalen. Is er beneficiair aanvaard, dan wordt een erfgenaam in principe niet met eigen portemonnee aansprakelijk voor een negatieve erfenis. Dat geldt ook voor een erfgenaam die afstand doet van de erfenis, want die doet afstand van de bezittingen én de schulden. De rechter zegt dat, als de erfgenamen de erfenis geaccepteerd hebben, ze ‘in principe’ ook de uitvaartkosten moeten betalen.

Dit is anders als een van de erfgenamen de opdracht heeft gegeven aan de uitvaartmaatschappij. Dan is die erfgenaam aansprakelijk voor de uitvaartkosten en moet hij/zij de uitvaartkosten, voor zover die niet uit de erfenis kunnen worden betaald, uit eigen portemonnee betalen.

In deze zaak had de dochter echter geen opdracht gegeven aan de uitvaartmaatschappij om de uitvaart te verzorgen. Dat had moeder tijdens leven al gedaan. Het contact dat de dochter met de uitvaartmaatschappij had was om te vragen of de opdracht van de overledene om de uitvaart te verzorgen, kon worden uitgevoerd. Daarom hoeft de dochter volgens de rechter de resterende uitvaartkosten niet uit haar eigen vermogen te betalen. Dit geldt niet voor de kosten van de bloemen. Moeder had geen bloemen besteld, de dochter wel. Zij moet daarom de kosten van de bloemen uit haar eigen vermogen betalen, omdat de erfenis en de uitvaartverzekering niet toereikend zijn.
 

Deel dit bericht op Facebook