Actualiteiten


WWZ krijgt een facelift

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is nog geen drie jaar oud, maar gaat als het aan het nieuwe kabinet ligt weer op de schop. Met de WWZ hing het ontslagrecht op de schop en kregen werknemers met tijdelijke contracten eerder een vast contract. In de praktijk blijkt de WWZ, ontslag te bemoeilijken, waardoor werkgevers extra huiverig zijn om contracten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Dit zijn de plannen:

Nieuw: Cumulatiegrond
In situaties waarbij de afzonderlijke gedragingen onvoldoende wettelijke grondslag bieden voor ontslag, maar de problemen zich opstapelen, kan de rechter de afweging maken of ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende gronden. Denk bijvoorbeeld aan verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.
De rechter krijgt meer ruimte om een extra vergoeding toe te kennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de al bestaande transitievergoeding). De rechter krijgt ook ruimere mogelijkheden om stallingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. In de kamer liggen bovendien al twee voorstellen:
• Werkgevers krijgen compensatie voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• Geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is.

Elkaar opvolgende contracten
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Voor opvolgende contracten gaat de teller “op nul” als tussen de twee contracten een periode van zes maanden zit, maar er komt ruimte om binnen een sector af te wijken van de hoofdregel. Dit is al zo voor seizoensarbeid en wordt nu verruimd naar andere terugkerende tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. Het is aan de sociale partners om dit vast te leggen in afspraken.

Verruiming proeftijd
Als u als werkgever direct – als eerste contract – een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjarencontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden.

Mevr. Mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook