Actualiteiten


Zwaar lichsmelijk letsel in de Wegenverkeerswet

Bij een overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet wordt vaak zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd. Zwaar lichamelijk letsel dient door het Openbaar Ministerie echter goed te worden onderbouwd door bewijsmiddelen.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 13 maart 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB0495) aangegeven dat lichamelijk letsel als zwaar is te beschouwen wanneer dat voldoende belangrijk is om naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangeduid. In het zojuist genoemde arrest van de Hoge Raad is aangegeven dat de bewijsmiddelen in die zaak ten aanzien van het letsel niets inhouden omtrent de ernst van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op(volledig) herstel, wat had gemoeten om tot het oordeel te komen dat er sprake was van zwaar lichamelijk letsel.

In die zaak was er van de slachtoffers een medische verklaring waarin stond dat er sprake was van een ontstoken nekspier ten gevolge van whiplash en een whiplash syndroom ter hoogte van de nek, alsmede distorsie van beide knieën bij het andere slachtoffer. Ondanks die medische verklaring kon het oordeel van het Hof dat er sprake was van zwaar lichamelijk letsel geen stand houden.

Kortom, de Hoge Raad vond dat er meer nodig was dan de standaard medische verklaring om zwaar lichamelijk letsel te kunnen bewijzen. Naar mijn mening is het ook begrijpelijk dat de Hoge Raad meer eist, wanneer wordt gekeken naar de oriëntatiepunten voor straftoemeting en de LOVS- afspraken. Deze oriëntatiepunten c.q. richtlijnen zijn bepalend voor de strafmaat en worden in veel gevallen gevolgd door de rechterlijke macht. De richtlijnen maken onderscheid tussen lichamelijk letsel/tijdelijke ziekte en zwaar lichamelijk letsel. Het bewezen achten van zwaar lichamelijk letsel kan de straf laten verdubbelen en in bepaalde gevallen zelfs laten verdriedubbelen.

Omdat het Openbaar Ministerie in een tenlastelegging vaak in eerste instantie van zwaar lichamelijk letsel uitgaat, is het dus altijd verstandig om een advocaat het strafdossier te laten bestuderen.

mr. D. (Danny) Vong
 

Deel dit bericht op Facebook