Expertises


Wet werk en zekerheid

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten. Het doel van deze verandering is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Ontslagbesluit regelen deze veranderingen.

De feiten op een rijtje:

Per 1 januari 2015
  • Er geldt geen proeftijd meer voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter;
  • Een concurrentiebeding mag alleen opgenomen worden in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen;
  • Voor contracten van zes maanden of langer geldt dat de werkgever, de werknemer uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk moet laten weten of het contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger. In onze rubriek actualiteiten onder “Nieuwe regels loondoorbetaling oproepkrachten” leest u hier meer over.
Per 1 juli 2015
  • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft vanaf 1 juli 2015 al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband;
  • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag van bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim moet de werkgever straks naar het UWV. Voor ontslag wegens persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie dient het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter te worden ingediend;
  • De werkgever moet aan de werknemer die uit dienst treedt en een dienstverband van twee jaar of langer heeft een transitievergoeding betalen. 
  • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers. U leest hierover meer in onze rubriek actualiteiten onder: “Per 1 juli 2015 verplicht investeren in scholing”.
Per 1 januari 2016
  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

Actualiteiten Arbeids- en ontslagrecht


Arbeids- en ontslagrecht 18-12-2018 Vanaf 2019 nieuwe regels tijd-voor-tijd en overwerk Arbeids- en ontslagrecht 05-12-2018 Arbeidsrecht op 1 januari 2020 weer op de schop Arbeids- en ontslagrecht 19-11-2018 Loonopschorting of loonstop Arbeids- en ontslagrecht 12-11-2018 Opzeggen tijdens proeftijd wegens ziekte? Arbeids- en ontslagrecht 23-10-2018 Volledige transitievergoeding oudere werknemers Arbeids- en ontslagrecht 24-09-2018 De Hoge Raad breidt recht op transitievergoeding uit Arbeids- en ontslagrecht 17-09-2018 Presentatie 26-09-18 De zieke werknemer Arbeids- en ontslagrecht 18-06-2018 Ontslagrecht weer op de schop (deel 2) Arbeids- en ontslagrecht 22-05-2018 Ontslag wegens zwangerschap Arbeids- en ontslagrecht 14-05-2018 Ontslagrecht weer op de schop (Deel 1) Arbeids- en ontslagrecht 14-05-2018 Hoogste billijke vergoeding € 572.400,-- Arbeids- en ontslagrecht 22-03-2018 Ontslagen werknemer krijgt schadevergoeding Arbeids- en ontslagrecht 14-03-2018 Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht Arbeids- en ontslagrecht 05-02-2018 Verborgen camera's Arbeids- en ontslagrecht 22-01-2018 De zieke werknemer en mediation Arbeids- en ontslagrecht 18-12-2017 WWZ krijgt een facelift Arbeids- en ontslagrecht 04-12-2017 Teruglenen van uitzendkrachten Arbeids- en ontslagrecht 20-11-2017 Is hoog ziekteverzuim nog een ontslaggrond? Arbeids- en ontslagrecht 03-11-2017 Nieuwe plannen binnen het arbeidsrecht Arbeids- en ontslagrecht 06-10-2017 Hoe bereken ik de billijke vergoeding? Arbeids- en ontslagrecht 23-12-2016 Proeftijd in de Arbeidsovereenkomst Arbeids- en ontslagrecht 27-11-2016 Schending relatiebeding: boete + schadevergoeding? Arbeids- en ontslagrecht 30-09-2016 Transitievergoeding bij een slechte financiele situatie? Arbeids- en ontslagrecht 23-09-2016 Ontslag op staande voet Arbeids- en ontslagrecht 01-03-2016 Transitievergoeding bij wederzijds goedvinden ? Arbeids- en ontslagrecht 04-12-2015 Overtreding relatiebeding tijdens dienstverband Arbeids- en ontslagrecht 04-08-2015 Nevenactiviteiten tijdens ziekte niet altijd verboden Arbeids- en ontslagrecht 09-07-2015 Zorgplicht werkgever reikt ver ! Arbeids- en ontslagrecht 09-07-2015 Ontbinding arbeidsovereenkomst bellende chauffeur Arbeids- en ontslagrecht 09-07-2015 Doorbetaling ORT tijdens vakantie? Arbeids- en ontslagrecht 02-07-2015 Aanmelden voor PowerPoint presentatie WWZ Arbeids- en ontslagrecht 11-06-2015 Betekenis relatiebeding voor assuradeuren Arbeids- en ontslagrecht 10-06-2015 Wereldwijd non-concurrentie-beding houdt geen stand Arbeids- en ontslagrecht 29-04-2015 Vennoten V.O.F en C.V. aansprakelijk voor oude schulden Arbeids- en ontslagrecht 29-04-2015 Overtreding relatiebeding bij nietig boetebeding Arbeids- en ontslagrecht 20-04-2015 Toetsingsmaatstaven beoordeling concurrentiebeding Arbeids- en ontslagrecht 16-03-2015 Verbod concurrerend werk tijdens ziekte Arbeids- en ontslagrecht 13-03-2015 Onrechtmatige daad bestuurder van een rechtspersoon (BV). Arbeids- en ontslagrecht 09-03-2015 Verbod eenzijdige loonsverlaging door V&D Arbeids- en ontslagrecht 09-03-2015 Kritiek op nieuwe ontslagregeling Arbeids- en ontslagrecht 10-02-2015 Nieuwe regels loondoorbetaling oproepkrachten Arbeids- en ontslagrecht 02-02-2015 Scholingsverplichting werkgever