Expertises


Bestuursrecht

Wilschut Advocaten biedt voor het bedrijfsleven en particulieren, juridisch advies en procesrechtelijke ondersteuning aan tegen gedragingen van de overheid, lokaal, maar ook provinciaal en landelijk.

In het bestuursrecht is de verhouding tussen de overheid en burger geregeld. Dit betekent dat alle inwoners van Nederland te maken krijgen met bestuursrecht. Bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag of het ontvangen van kinderbijslag. In het verleden was het bestuursrecht versnipperd over talloze regelingen. Elk met een eigen termijn voor het maken van bezwaar of instellen van beroep. Dit was onpraktisch en onduidelijk voor de burger. Vandaar dat de overheid de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft ingevoerd.

Actualiteiten Bestuursrecht