Expertises


Erfrecht

Iedereen krijgt – vroeg of laat – met het erfrecht te maken. Hebt u vragen over bijvoorbeeld een aanspraak op een nalatenschap, over een testament of hebt u vragen over de wijze waarop een executeur of een bewindvoerder een nalatenschap afwikkelt? Wilschut Advocaten geeft u een gedegen antwoord. Ingeval uw vraag thuishoort bij een notaris, zullen wij u dat uiteraard melden.


Het erfrecht is een te uitgebreid rechtsgebied om hier te behandelen. Ook is hier niet een opsomming gegeven van alle problemen die zich voor kunnen doen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hebt u een probleem “waaraan erfrechtelijke aspecten kleven”, aarzelt u dan niet om met ons kantoor contact op te nemen.

Actualiteiten Erfrecht