Expertises


Afwikkeling

Het komt regelmatig voor dat erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling/afwikkeling van een nalatenschap. Als uw adviseur kunnen wij met u meekijken of de afwikkeling van de nalatenschap wel correct plaatsvindt. Andere problemen waarvoor u een beroep op ons kunt doen zijn bijvoorbeeld:

  • Eerder door de overledene gedane giften (schenkingen);
  • Problemen tussen een stiefouder en een kind uit een vorig huwelijk;
  • Onenigheid over de waarde van de te verdelen vermogensbestanddelen van de nalatenschap.

Actualiteiten Erfrecht