Expertises


Familie- en scheidingsrecht

Het Personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het meest voor de hand liggend onderwerp is echtscheidingsrecht. Een echtscheiding is in de meeste gevallen een emotioneel zwaar traject. Wij staan u bij aan de zakelijke en juridische kant van de echtscheiding, maar houden ook rekening met de emotionele kant van de echtscheiding waar u als rechtszoekende onvermijdelijk mee te maken krijgt; betrokken juridische dienstverlening noemen we dat.


Er komen zaken aan de orde zoals bijvoorbeeld de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, partneralimentatie en de toevertrouwing van de echtelijke woning. Bent u directeur/eigenaar van een onderneming, dan komen ook de vennootschapsrechtelijke aspecten en de verdelings- en waarderingsvraagstukken aan de orde. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Als er kinderen zijn, moeten er ook beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld het hoofdverblijf van de kinderen, de toevertrouwing van de kinderen, de omgangsregeling en de kinderalimentatie. Deze beslissingen zullen worden opgenomen in een ouderschapsplan.

Binnen het personen- en familierecht is het belangrijk, met name daar waar kinderen zijn betrokken, om de relatie tussen de (strijdende) partijen niet onnodig negatief te belasten. Vandaar dat het zoeken naar een minnelijke regeling altijd de voorkeur heeft en zullen wij altijd streven om – uiteraard alleen als beide partijen hier open voor staan - in overleg tot afspraken te komen. Vaak lukt het om in een gesprek met de partijen en hun advocaat (of advocaten) tot voor iedereen passende oplossingen te komen. Lukt dat niet, dan zal de kwestie aan de rechter worden voorgelegd. Ook dan met respect voor ieders visie om de relatie tussen partijen – die door een procedure wel op de proef wordt gesteld – niet onnodig te beschadigen.

Actualiteiten Familie- en scheidingsrecht


Familie- en scheidingsrecht 31-05-2018 Genderneutraliteit in de wet Familie- en scheidingsrecht 13-04-2018 Verspilling van vermogen bij echtscheiding Familie- en scheidingsrecht 02-03-2018 Recht ouders op omgang met kind Familie- en scheidingsrecht 29-12-2016 Automatisch gezag voor ongehuwden en niet-geregistreerde partners? Familie- en scheidingsrecht 13-11-2016 Wordt een beperkte gemeenschap van goederen standaard? Familie- en scheidingsrecht 08-01-2016 Indexeringspercentage 2016: 1,3% Familie- en scheidingsrecht 12-11-2015 Onduidelijkheden over het ouderschapsplan Familie- en scheidingsrecht 15-10-2015 Hoge Raad volgt AdvocaatGeneraal Familie- en scheidingsrecht 02-10-2015 Advies AG Kindgebonden budget Familie- en scheidingsrecht 28-09-2015 Geen behoefte: geen bijdrage in studiekosten Familie- en scheidingsrecht 10-09-2015 ondertrouw: een vervallen traditie Familie- en scheidingsrecht 12-08-2015 Samenwonen als waren gehuwd, ondanks 2 woningen Familie- en scheidingsrecht 30-07-2015 Uitleg ouderschapsplan aan de hand van Haviltex Familie- en scheidingsrecht 02-07-2015 Alimentatiebetaler opgelet ! Familie- en scheidingsrecht 25-06-2015 Alimentatieplicht verkort? Familie- en scheidingsrecht 18-06-2015 Zelfstandig verzoek minderjarigen bijzondere curator Familie- en scheidingsrecht 15-06-2015 Geen alimentatieplicht meer na sms Familie- en scheidingsrecht 29-05-2015 Schenking woning door kwijtschelding lening Familie- en scheidingsrecht 12-05-2015 Hof veroordeelt man tot betalen van partneralimentatie Familie- en scheidingsrecht 08-05-2015 Richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 20-04-2015 Gebruikersvergoeding na verlaten echtelijke woning Familie- en scheidingsrecht 12-03-2015 Omgang tussen grootouders en kleinkind Familie- en scheidingsrecht 04-03-2015 Nieuw wetsvoorstel kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 03-02-2015 Nieuwe Jeugdwet Familie- en scheidingsrecht 02-02-2015 Nieuwe regels kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 01-02-2015 Wet lesbisch ouderschap