Expertises


Alimentatie

Onder alimentatie wordt verstaan partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Als partijen hun huwelijk of geregistreerd partnerschap middels scheiding beëindigen of hebben beëindigd, dan kan een van de ex-partners (nog) behoefte hebben aan een financiële bijdrage van de andere ex-partner: partner-alimentatie. Deze behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt gekoppeld aan de welstand en lotsverbondenheid van het huwelijk. Uiteraard wordt er bij de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie ook gekeken naar het inkomen dat de alimentatiegerechtigde zelf verdient of in redelijkheid kan verdienen.

Als er behoefte bestaat aan partneralimentatie, dan wordt vervolgens gekeken of de alimentatieplichtige ex-partner de financiële middelen heeft om (deels) in deze behoefte te voorzien. Daarvoor wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Deze berekening is altijd op maat gesneden.

Als de omstandigheden na de echtscheiding bij een of beide ex-partners wijzigt, dan kan dat reden zijn om de partneralimentatie ook te wijzigen.

Kinderalimentatie

Ouders moeten voorzien in de kosten van verzorging en levensonderhoud van hun kinderen. Als de ouders nog samenwonen dan worden die kosten meegenomen in de kosten van de totale huishouding. Als de ouders uit elkaar zijn, dan wordt in deze kosten voorzien in de vorm van kinderalimentatie. Als de kinderen inmiddels 18 jaar zijn, maar nog geen 21 jaar, dan moeten ouders voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun jong-meerderjarige kinderen: jongmeerderjarigenalimentatie.

Aan de hand van het besteedbaar netto gezinsinkomen ten tijde van de samenleving in het gezin en de leeftijd van de minderjarigen, wordt de behoefte aan kinderalimentatie bepaald. Voor jongmeerderjarigen is het bepalen van de behoefte maatwerk waarbij de persoonlijke situatie van de jongmeerderjarige van belang is.

Als de behoefte duidelijk is, wordt aan de hand van de financiële gegevens van beide ouders een draagkrachtberekening gemaakt om te bezien wie welk deel van de behoefte van de kinderen moet dragen. Belangrijk om te weten voor de alimentatieplichtige is dat het fiscale voordeel vanaf 1 januari 2015 is komen te vervallen. In onze rubriek actualiteiten onder “Nieuwe regels kinderalimentatie” leest u meer hierover.

 

Actualiteiten Familie- en scheidingsrecht


Familie- en scheidingsrecht 31-05-2018 Genderneutraliteit in de wet Familie- en scheidingsrecht 13-04-2018 Verspilling van vermogen bij echtscheiding Familie- en scheidingsrecht 02-03-2018 Recht ouders op omgang met kind Familie- en scheidingsrecht 29-12-2016 Automatisch gezag voor ongehuwden en niet-geregistreerde partners? Familie- en scheidingsrecht 13-11-2016 Wordt een beperkte gemeenschap van goederen standaard? Familie- en scheidingsrecht 08-01-2016 Indexeringspercentage 2016: 1,3% Familie- en scheidingsrecht 12-11-2015 Onduidelijkheden over het ouderschapsplan Familie- en scheidingsrecht 15-10-2015 Hoge Raad volgt AdvocaatGeneraal Familie- en scheidingsrecht 02-10-2015 Advies AG Kindgebonden budget Familie- en scheidingsrecht 28-09-2015 Geen behoefte: geen bijdrage in studiekosten Familie- en scheidingsrecht 10-09-2015 ondertrouw: een vervallen traditie Familie- en scheidingsrecht 12-08-2015 Samenwonen als waren gehuwd, ondanks 2 woningen Familie- en scheidingsrecht 30-07-2015 Uitleg ouderschapsplan aan de hand van Haviltex Familie- en scheidingsrecht 02-07-2015 Alimentatiebetaler opgelet ! Familie- en scheidingsrecht 25-06-2015 Alimentatieplicht verkort? Familie- en scheidingsrecht 18-06-2015 Zelfstandig verzoek minderjarigen bijzondere curator Familie- en scheidingsrecht 15-06-2015 Geen alimentatieplicht meer na sms Familie- en scheidingsrecht 29-05-2015 Schenking woning door kwijtschelding lening Familie- en scheidingsrecht 12-05-2015 Hof veroordeelt man tot betalen van partneralimentatie Familie- en scheidingsrecht 08-05-2015 Richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 20-04-2015 Gebruikersvergoeding na verlaten echtelijke woning Familie- en scheidingsrecht 12-03-2015 Omgang tussen grootouders en kleinkind Familie- en scheidingsrecht 04-03-2015 Nieuw wetsvoorstel kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 03-02-2015 Nieuwe Jeugdwet Familie- en scheidingsrecht 02-02-2015 Nieuwe regels kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 01-02-2015 Wet lesbisch ouderschap