Expertises


Erkenning of ontkenning vaderschap

Als ten tijde van de geboorte van een kind de ouders zijn getrouwd, dan wordt de man die met de moeder getrouwd is voor de wet aangemerkt als de vader van het kind. Als de ouders ten tijde van de geboorte van een kind niet zijn gehuwd dan zal het kind in beginsel voor de wet alleen een moeder hebben.

Het vaderschap kan dan juridisch worden vastgelegd doordat de vader het kind erkent. Veelal gaan beide ouders voorafgaand aan de geboorte naar het gemeentehuis om de erkenning te regelen. Voor erkenning is namelijk in de meeste gevallen toestemming nodig van de moeder.

Als de erkenning niet is geregeld en moeder wenst er (later) niet meer aan mee te werken, dan kan de rechtbank worden gevraagd om vervangende toestemming. In dit geval vervangt de rechtbank de toestemming van de moeder van het kind om de vader, zijn kind te erkennen.

Soms blijkt dat de man die door de wet automatisch als de vader is aangewezen toch niet de biologische vader te zijn. Bijvoorbeeld de man en de vrouw zijn gehuwd en tijdens het huwelijk wordt zonder instemming van de man bij de vrouw een kind verwekt door een andere man dan de echtgenoot. De echtgenoot wordt door de wet dan aangewezen als de vader, maar is dat biologisch gezien niet. Dan is het onder voorwaarden mogelijk om dit van rechtswege verkregen vaderschap te ontkennen. Een verzoek tot ontkenning van het vaderschap kan dan bij de rechtbank worden ingediend.

Actualiteiten Familie- en scheidingsrecht


Familie- en scheidingsrecht 31-05-2018 Genderneutraliteit in de wet Familie- en scheidingsrecht 13-04-2018 Verspilling van vermogen bij echtscheiding Familie- en scheidingsrecht 02-03-2018 Recht ouders op omgang met kind Familie- en scheidingsrecht 29-12-2016 Automatisch gezag voor ongehuwden en niet-geregistreerde partners? Familie- en scheidingsrecht 13-11-2016 Wordt een beperkte gemeenschap van goederen standaard? Familie- en scheidingsrecht 08-01-2016 Indexeringspercentage 2016: 1,3% Familie- en scheidingsrecht 12-11-2015 Onduidelijkheden over het ouderschapsplan Familie- en scheidingsrecht 15-10-2015 Hoge Raad volgt AdvocaatGeneraal Familie- en scheidingsrecht 02-10-2015 Advies AG Kindgebonden budget Familie- en scheidingsrecht 28-09-2015 Geen behoefte: geen bijdrage in studiekosten Familie- en scheidingsrecht 10-09-2015 ondertrouw: een vervallen traditie Familie- en scheidingsrecht 12-08-2015 Samenwonen als waren gehuwd, ondanks 2 woningen Familie- en scheidingsrecht 30-07-2015 Uitleg ouderschapsplan aan de hand van Haviltex Familie- en scheidingsrecht 02-07-2015 Alimentatiebetaler opgelet ! Familie- en scheidingsrecht 25-06-2015 Alimentatieplicht verkort? Familie- en scheidingsrecht 18-06-2015 Zelfstandig verzoek minderjarigen bijzondere curator Familie- en scheidingsrecht 15-06-2015 Geen alimentatieplicht meer na sms Familie- en scheidingsrecht 29-05-2015 Schenking woning door kwijtschelding lening Familie- en scheidingsrecht 12-05-2015 Hof veroordeelt man tot betalen van partneralimentatie Familie- en scheidingsrecht 08-05-2015 Richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 20-04-2015 Gebruikersvergoeding na verlaten echtelijke woning Familie- en scheidingsrecht 12-03-2015 Omgang tussen grootouders en kleinkind Familie- en scheidingsrecht 04-03-2015 Nieuw wetsvoorstel kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 03-02-2015 Nieuwe Jeugdwet Familie- en scheidingsrecht 02-02-2015 Nieuwe regels kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 01-02-2015 Wet lesbisch ouderschap