Expertises


Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling (OTS)

Soms gaat er in de opvoeding van een kind iets niet helemaal zoals gewenst is. Als dat betekent dat het kind zodanig opgroeit dat zijn zedelijke - of geestelijke belangen of gezondheid ernstig worden bedreigd, dan kan de kinderrechter een kind, op verzoek van de Raad van de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg, onder toezicht stellen. In dat geval wordt een gezinsvoogd aangesteld die het gezin dan gaat begeleiden en ondersteunen. De voogd kan ook verplichte aanwijzingen geven.

Een ondertoezichtstelling kan verstrekkende gevolgen hebben en grijpt veelal diep in de persoonlijke vrijheid van de opvoeders in. Daarom is het verstandig om juridische bijstand te zoeken als een verzoek tot ondertoezichtstelling van uw kind wordt overwogen of wordt ingediend.

Uithuisplaatsing (UHP)

Soms is het noodzakelijk in het belang van de opvoeding en verzorging van minderjarigen om hen (tijdelijk) uit huis te plaatsen in een pleeggezin. In dat geval zal er ook een ondertoezichtstelling zijn uitgesproken of worden uitgesproken.

Uithuisplaatsingen van minderjarigen grijpen altijd diep in de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen in een gezin: de ouder(s) en de minderjarige(n). Dit geldt nog meer als een crisismachtiging voor een uithuisplaatsing wordt afgegeven. Deze machtiging wordt, op verzoek van Bureau Jeugdzorg, door de rechtbank verstrekt. In dat geval wordt het kind uithuisgeplaatst zonder dat de ouder(s) voorafgaand daaraan door de rechter zijn gehoord. Wel vindt dan op korte termijn alsnog een mondelinge behandeling bij de rechtbank plaats.

Actualiteiten Familie- en scheidingsrecht


Familie- en scheidingsrecht 31-05-2018 Genderneutraliteit in de wet Familie- en scheidingsrecht 13-04-2018 Verspilling van vermogen bij echtscheiding Familie- en scheidingsrecht 02-03-2018 Recht ouders op omgang met kind Familie- en scheidingsrecht 29-12-2016 Automatisch gezag voor ongehuwden en niet-geregistreerde partners? Familie- en scheidingsrecht 13-11-2016 Wordt een beperkte gemeenschap van goederen standaard? Familie- en scheidingsrecht 08-01-2016 Indexeringspercentage 2016: 1,3% Familie- en scheidingsrecht 12-11-2015 Onduidelijkheden over het ouderschapsplan Familie- en scheidingsrecht 15-10-2015 Hoge Raad volgt AdvocaatGeneraal Familie- en scheidingsrecht 02-10-2015 Advies AG Kindgebonden budget Familie- en scheidingsrecht 28-09-2015 Geen behoefte: geen bijdrage in studiekosten Familie- en scheidingsrecht 10-09-2015 ondertrouw: een vervallen traditie Familie- en scheidingsrecht 12-08-2015 Samenwonen als waren gehuwd, ondanks 2 woningen Familie- en scheidingsrecht 30-07-2015 Uitleg ouderschapsplan aan de hand van Haviltex Familie- en scheidingsrecht 02-07-2015 Alimentatiebetaler opgelet ! Familie- en scheidingsrecht 25-06-2015 Alimentatieplicht verkort? Familie- en scheidingsrecht 18-06-2015 Zelfstandig verzoek minderjarigen bijzondere curator Familie- en scheidingsrecht 15-06-2015 Geen alimentatieplicht meer na sms Familie- en scheidingsrecht 29-05-2015 Schenking woning door kwijtschelding lening Familie- en scheidingsrecht 12-05-2015 Hof veroordeelt man tot betalen van partneralimentatie Familie- en scheidingsrecht 08-05-2015 Richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 20-04-2015 Gebruikersvergoeding na verlaten echtelijke woning Familie- en scheidingsrecht 12-03-2015 Omgang tussen grootouders en kleinkind Familie- en scheidingsrecht 04-03-2015 Nieuw wetsvoorstel kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 03-02-2015 Nieuwe Jeugdwet Familie- en scheidingsrecht 02-02-2015 Nieuwe regels kinderalimentatie Familie- en scheidingsrecht 01-02-2015 Wet lesbisch ouderschap