Expertises


Huurrecht

Het huurrecht heeft betrekking op onder andere woon- en bedrijfsruimtes. Er is sprake van huur als de verhuurder een zaak of een gedeelte ervan in gebruik verstrekt aan de huurder en de huurder op zijn plaats voldoet aan de vooraf vastgestelde tegenprestatie. In het geval van de verhuur van een woning komt het er simpelweg op neer dat een verhuurder de woning verhuurt en zijn afspraken nakomt en de huurder de huur betaalt en zijn deel van de afspraken naleeft. Gebeurt dat niet, dan kan er een conflict optreden, en dat is waar u in contact komt met het huurrecht.

Het huurrecht stelt aan de huurder en de verhuurder een aantal wettelijke bepaalde plichten. Deze wettelijk bepaalde regels worden het regelend recht genoemd en gelden wanneer er geen afwijkende regels zijn afgesproken. Iedere huurder, dus ook een student, kan aanspraak maken op hun huurrecht.

Voor studenten die een studentenkamer huren gelden vaak andere regels dan voor reguliere huurders. Zo kunnen studenten vaak geen studentenwoning huren nadat ze uitgeschreven zijn als student. Mocht je denken dat je rechten in het geding komen, dan is het wijsheid contact met ons op te nemen.

Actualiteiten Huurrecht