Expertises


Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte zijn ruimte die voor het publiek toegankelijk zijn en waar het product of de dienst direct geleverd wordt. Te denken valt aan klein handelsbedrijf, winkel, horecaruimte, restaurant, afhaaldienst, besteldienst of een ambachtsbedrijf. Ook een hotel of camping valt onder een middenstandsbedrijfsruimte.

Een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. Deze zogenoemde termijnbescherming geeft de ondernemer die bijvoorbeeld een winkel huurt, onder meer de kans om zijn investeringen in het gehuurde terug te verdienen. Na de ommekomst van de eerste termijn van 5 jaar kunnen zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst beëindigen door opzegging. Voor de verhuurder is deze opzeggingsmogelijkheid echter wel wettelijk beperkt. Na beëindiging heeft de huurder vaak te maken met een opleveringsprocedure.

Actualiteiten Huurrecht