Expertises


Strafrecht

Een rechtsgebied waar u als ondernemer, particulier of in een andere hoedanigheid hopelijk weinig mee te maken zult hebben, is het strafrecht. Toch kan het voorkomen dat u onverhoopt advies of juridische bijstand nodig hebt op dit gebied.

Strafrechtelijke feiten verschillen natuurlijk in ernst, maar bij iedere zaak geldt dat u in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies dient in te winnen om uw rechten te kunnen waarborgen. In elke fase binnen het strafrecht (dus ook in de voorfase) kan Wilschut Advocaten u juridisch bijstaan.

Actualiteiten Strafrecht