Informatie


Cliënttevredenheid

Wij verzoeken u om uw naam en adres in te vullen. Indien u er echter de voorkeur aan geeft om dit formulier anoniem in te vullen, dan kunt u deze vraag ook onbeantwoord laten.

Wat is uw oordeel over:

1. Het optreden van de secretaresse/telefoniste


2. De bereikbaarheid van de advocaat/secretaresse


3. Het optreden van de advocaat/secretaresse


4. De informatieverstrekking over de kosten


5. De informatieverstrekking


6. De uitleg door de advocaat


7. De betrokkenheid van de advocaat


8. De specificatie van de kosten in de nota


9. De snelheid waarmee uw zaak is behandeld


10. Cliëntvriendelijkheid van ons kantoor


11. Nakomen van de gemaakte afspraken en beloften


12. De dienst van ons kantoor in het algemeen