Informatie


Tarieven

Wilschut Advocaten hecht veel waarde aan duidelijke afspraken met betrekking tot de vergoeding van de advocaatkosten. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden binnen ons kantoor. Belt u gerust om met ons te overleggen wat het beste bij u past!

A. Betalende zaken
  1. Betaling op basis van een uurtarief
    Onze werkzaamheden worden gedeclareerd – middels een gespecificeerde factuur – tegen zeer concurrerende tarieven. Voor het MKB geldt een korting van 15% op het standaard uurtarief bij een MKB-abonnement.
  2. Betaling afhankelijk van het resultaat
    Wij spreken een uurtarief af voor een goed resultaat en een lager uurtarief indien het resultaat mocht tegenvallen. Voor de goede orde merken wij op dat dit geen no cure – no pay betreft, wat niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten.
  3. Prijsafspraak voor de gehele zaak (“lump-sum”)
    Wij spreken met u één vast bedrag af dat alle werkzaamheden dekt. Het voordeel hiervan is uiteraard dat u weet waar u aan toe bent en u achteraf geen onzekerheid heeft over de hoogte van de kosten.
B. Gefinancierde zaken (gefinancierde rechtsbijstand)

Indien u als particulier onder een bepaalde inkomensgrens valt kunt u gebruik maken van zogenaamde gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat de advocaatkosten door de staat worden voldaan. In de meeste gevallen bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen. Naast de verschuldigde eigen bijdrage dient u, in civiele procedures, het (gereduceerde) griffierecht te voldoen. Tevens worden eventuele kosten van aktes, uittreksels, deurwaarderskosten en aangetekende brieven, doorbelast. Voor meer informatie kunt u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand gaan. www.rvr.org